Bonus Card

bonuscard3

Τι είναι η bonus card

 • Είναι η επιβράβευση των πιστών πελατών, οι οποίοι κερδίζουν από τις επαναλαμβανόμενες αγορές τους.

Πως λειτουργεί

 • Το κάθε προϊόν της εταιρείας, από οποιοδήποτε τμήμα της και αν προέρχεται όπως αγορά καυσίμων και λιπαντικών, αξεσουάρ, αγορά καφέ ή snacks ή ανταλλακτικών, θα συνοδεύετε με πόντους που αποκτάει ο καταναλωτής με την αγορά του προϊόντος (πόντοι εξαργύρωσης) και τους πόντους που χρειάζεται ο καταναλωτής για να αποκτήσει το προϊόν χωρίς να καταβάλει κανένα χρηματικό ποσό (πόντους απόκτησης).
 • Τα μέλη του προγράμματος αυτού, συλλέγουν πόντους από τις επαναλαμβανόμενες αγορές τους. Στην συνέχεια μπορούν να τους εξαργυρώσουν με την δωρεάν απόκτηση κάποιου προϊόντος  που προσφέρει η εταιρεία μας αρκεί οι πόντοι που έχουν συλλέξει να επαρκούν για την απόκτηση του προϊόντος αυτού ή της υπηρεσίας.
 • Οι πόντοι αθροίζονται στον λογαριασμό με δύο συγκεκριμένους τρόπους ανάλογα τον τύπο του προϊόντος ή της υπηρεσίας και συγκεκριμένα:
  • Για τα καύσιμα, πριν από την προμήθεια του καυσίμου, θα πρέπει να περάσει η κάρτα από τον «αναγνώστη» ο οποίος θα είναι τοποθετημένος πάνω σε κάθε αντλία, για να αναγνωριστεί ο χρήστης ώστε να λάβει τους πόντους από την συγκεκριμένη συναλλαγή.  Η συναλλαγή αυτή δεν μπορεί να πιστωθεί στον λογαριασμό του χρήστη ετεροχρονισμένα, διότι απαιτείτε η κάρτα για να γίνει η αναγνώριση πριν την προμήθεια καυσίμου.
  • Για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που παρέχει η εταιρεία μας, οι πόντοι θα πιστώνονται στον λογαριασμό του μέλους, με δεδομένο πριν την αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας  έχει περάσει η κάρτα από τον «αναγνώστη», έχει αναγνωριστεί ο κάτοχος, ώστε  οι πόντοι  από την συγκεκριμένη συναλλαγή να πιστώνονται στον λογαριασμό του, ενώ ταυτόχρονα κόβετε το παραστατικό που αποδεικνύει την συναλλαγή αυτή.

Όμοια με τη προηγούμενη περίπτωση δεν μπορεί ετεροχρονισμένα να πιστωθεί λογαριασμός μέλους

Πως γίνεσαι μέλος του προγράμματος

 • Με την συμπλήρωση της αίτησης που θα προμηθεύετε ο ενδιαφερόμενος από στο πρατήριο.  Υποχρεωτικά συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία που αναφέρει η αίτηση.
 • Με την συμπλήρωση αίτησης μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας.
  • Στην συνέχεια, και κατόπιν της επεξεργασίας των στοιχείων, θα ενεργοποιείτε η κάρτα με τα στοιχεία που μας προσκόμισε και λαμβάνεται από τον δικαιούχο  μέσα σε ειδικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει και τις σχετικές οδηγίες για την κάρτα και την λεπτομέρειες για την χρήση της.
  • Στην περίπτωση απώλειας ή καταστροφή της κάρτας, ή κάρτα ακυρώνετε κατόπιν σχετικής αίτησης του μέλους και επανεκδίδετε νέα κάρτα χωρίς να χάνονται οι πόντοι.
  • Η κάρτα παρέχετε στα μέλη του προγράμματος δωρεάν.

Πως μπορεί να γνωρίζει τους πόντους που έχει συλλέξει το κάθε μέλος

 • Αρχικά, σε ειδικά μηχανήματα που θα είναι τοποθετημένα στους χώρους των πρατηρίων μας.
 • Μέσα από την ιστοσελίδα μας, όταν ολοκληρωθεί και αναπτυχθεί πλήρως το κατάλληλο λογισμικό.
 • Επιπλέον το παραστατικό κάθε συναλλαγής θα αναγράφει τους πόντους που έχει στην κατοχή του το μέλος.

Θα υπάρχει διαβάθμιση στα μέλη του προγράμματος

 • Αρχικά το κάθε μέλος είναι Silver Member (ασημί κάρτα), με τα προνόμια που θα έχει η κατηγορία αυτή.
 • Εάν οι πόντοι που θα συλλέξει το μέλος μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος ξεπεράσουν κάποιο όριο, τότε το μέλος γίνετε Gold Member, παίρνει τη νέα κάρτα που είναι χρυσή,  και απολαμβάνει περισσότερα προνόμια. Για να την διατηρήσει, θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να μην πέφτει κάτω από ένα αριθμό πόντων που θα έχουμε ορίσει.
 • Premium Card – για τον επαγγελματία αυτοκινητιστή.

Μελλοντικές  παροχές

 • Μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών που θα αναπτυχθεί στο προσεχές μέλλον, το μέλος επιδεικνύοντας την κάρτα μέλους , θα έχει εκπτώσεις ή άλλες παροχές στις συναλλαγές του με τα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Ισχύ κάρτας

 • Η κάρτα ισχύει και στα δύο πρατήρια  της εταιρείας μας που υπάρχουν σήμερα, (Μουρνιές 38, και Λεωφ. Καραμανλή 34) και δεν αντιπροσωπεύει μόνο το κατάστημα που μπορεί να είναι συνήθως χρήστης ένα μέλος.
 • Στην περίπτωση που η εταιρεία αναλάβει την εκμετάλλευση επιπλέον πρατηρίων, η κάρτα θα ισχύει με τους ίδιους όρους και στα νέα πρατήρια.
 • Κάρτα η οποία είναι ανενεργή για δύο έτη διαγράφετε χωρίς ενημέρωση του μέλους που την κατέχει, και οι πόντοι χάνονται.

Πως θα γίνετε η ενημέρωση των μελών

 • Μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας.
 • Με ενημερωτικά email που θα αποστέλλονται στα μέλη του προγράμματος.
 • Από διαφημιστικά φυλλάδια που θα υπάρχουν στους χώρους των πρατηρίων.
 • Από διαφημιστικά φυλλάδια που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στα μέλη.

“Όροι Χρήσης της Bonus Card”

“Αίτηση έκδοσης νέας Bonus Card”