Το όραμα & η αποστολή μας

Το όραμά μας …

Αναζητώντας και εφαρμόζοντας καινοτόμες ιδέες και λύσεις σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε, το όραμα μας είναι να ξεχωρίζουμε στην αγορά για τον επαγγελματισμό και την διαφορετικότητα μας, και να γίνουμε μία εταιρεία πρότυπο με απόλυτα ικανοποιημένους πελάτες, συνεργάτες, προσωπικό και μετόχους.

 

Η αποστολή μας …

  • Να στηρίζουμε με κάθε τρόπο τον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών ταξί και την κοινωνία γενικότερα .
  • Να αναπτυσσόμαστε συνεχώς σεβόμενοι τους περιορισμούς που θέτει ο υγιής ανταγωνισμός.
  • Να κατανοούμε τις ανάγκες της αγοράς και να προσφέρουμε όσο το δυνατόν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού επιπέδου.
  • Να βελτιώνουμε καθημερινά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και να αναζητούμε νέα , τα οποία θα καλύπτουν καλύτερα και οικονομικότερα τις ανάγκες των καταναλωτών.
  • Να δημιουργούμε ένα πρότυπο εργασιακό περιβάλλον κάνοντας για τους εργαζόμενους την εργασία ευχάριστη.
  • Να σεβόμαστε τον άνθρωπο, το περιβάλλον, και την κοινωνία γενικότερα.
  • Να αποτελέσουμε παράδειγμα και να συμβάλουμε στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας.

 

Φραγγεδάκης Γιώργος
Managing Director