Σύνθεση Δ. Συμβουλίου

σχημα-ΔΣ2

Διοικητικό Συμβούλιο

  • Πρόεδρος και Διαχειριστής: Γιώργος Φραγγεδάκης
  • Αντιπρόεδρος: Νίκος Δροσερός
  • Γραμματέας: Ευτύχης Λιουδάκης
  • Ταμίας: Γιώργος Λουκάκης
  • Μέλος: Ηλίας Καραπατάκης
  • Μέλος: Νίκος Βεστάκης
  • Μέλος: Μανώλης Παπαδομανωλάκης