Εργασιακό περιβάλλον & Εργαζόμενοι

workplace-relationships
Το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει, είναι παράδειγμα για αρκετές επιχειρήσεις γενικότερα. Φροντίζουμε το προσωπικό μας παρέχοντας του ένα  δίκαιο, ασφαλές  και δυναμικό περιβάλλον με δυνατότητες εξέλιξης για όλους. Τηρούμε  ένα καθ’ όλα αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης και ανταποδοτικότητας, ενώ επιδιώκουμε συστηματικά την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής.

Εφαρμόζοντας ένα αποκεντρωτικό και παράλληλα απόλυτα συμμετοχικό σύστημα διοίκησης, όλοι οι εργαζόμενοι μας συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων, και τέλος στην διαδικασία ελέγχου. Δημιουργούμε κίνητρα στους εργαζομένους μέσα από ένα ευρύ φάσμα παροχών όπως ευκαιρίες εξέλιξης, ταξίδια αναψυχής, επαγγελματικά ταξίδια, bonus επιβράβευσης υπαλλήλων της χρονιάς και πολλά άλλα.

Συχνά οργανώνουμε διάφορα events στους χώρους των πρατηρίων μας, καθώς και αναζητάμε την ευκαιρία για συνάντηση και διασκέδαση όλων μας εκτός εργασιακού περιβάλλοντος για φαγητό ή ποτό και γενικότερα κάθε δραστηριότητα η οποία ενισχύει τις προσωπικές σχέσεις και συμβάλει στη μεγαλύτερη συνοχή της ομάδας.

Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ότι βραβευτήκαμε το 2011, ως το καλύτερο κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών της ΕΚΟ. Χάρη σε κάθε έναν αλλά και σε όλους μαζί καθημερινά ξεπερνάμε τους εαυτούς μας, χαρίζοντας χαμόγελα ευχαρίστησης στους πελάτες μας.

 

Οι εργαζόμενοι μας, η δύναμη μας !

Τους ευχαριστούμε !

  

Λιουδάκης Ευτύχης
Υπ. Προσωπικού