Νέο Διαχειριστικό Πρόγραμμα πρατηρίων


Επικεντρώνοντας στην αξιοπιστία των πελατών μας και την καλύτερη εξυπηρέτηση τους, εκσυγχρονίσαμε, ακόμα περισσότερο το σύστημα διαχείρισης.

Τηρώντας πιστά την Ελληνική Νομοθεσία, το Νέο εκσυγχρονισμένο σύστημα διαχείρισης είναι βασισμένο, σε μια ανοικτής αρχιτεκτονικής εφαρμογή, ώστε να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία και προσαρμοστικότητα στους χρήστες.

 

Δείτε παρακάτω κάποιες από τις λειτουργίες του:

  • Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της λειτουργίας του πρατηρίου.
  • Μετράει αδιάλειπτα τη στάθμη του καυσίμου εντός της δεξαμενής, παρακολουθεί, καταγράφει και συγκρίνει τις ποσότητες των εξερχόμενων από τις αντλίες καυσίμων, με τις αντίστοιχες εξερχόμενες ποσότητες καυσίμων από τις δεξαμενές κατά τη λειτουργία του πρατηρίου σε πραγματικό χρόνο.
  • Έχει δυνατότητα ανίχνευσης τυχών διαρροής καυσίμου και άμεση ειδοποίηση, είτε προέλθει από ανθρώπινο σφάλμα, αστοχία υλικού ή λανθασμένου προγραμματισμού.
  • Έκδοση ισοζυγίων , λογιστικών εγγραφών, ανάλυση λογαριασμών για οπουδήποτε οριζόμενη ημερολογιακή περίοδο.