Λιπαντικά

oil_change
Στα καταστήματα μας εκτός από καύσιμα μπορείτε να βρείτε λιπαντικά για όλα τα οχήματα, τα οποία προορίζονται για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Το λιπαντικό αυτοκινήτου είναι ένα από τα βασικά συστατικά για τη ασφαλή λειτουργία του κινητήρα, αλλά και τη διάρκεια ζωής του.

Η καλή λειτουργία του κινητήρα εξαρτάται από τη χρήση των κατάλληλων λιπαντικών.  Η λειτουργία του λιπαντικού στο εσωτερικό του κινητήρα είναι να λιπαίνει όλα τα κινούμενα μέρη, μειώνοντας τις τριβές, ώστε να προστατεύει τον κινητήρα από φθορές.

 

Τα λιπαντικά αυτοκινήτου κατατάσσονται σύμφωνα με την τεχνολογία των κινητήρων για τους οποίους προορίζονται και τις προδιαγραφές και χωρίζονται σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:

Τα ορυκτέλαια, που διαχωρίζονται σε παραφινικά, ναφθενικά και μεικτά (μείγμα παραφινικού και ναφθενικού) με τα παραφινικής βάσεως να εμφανίζουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά.

Τα συνθετικά λιπαντικά τα οποία είναι προϊόντα με βασικό γνώρισμα τους  ελάχιστα κατάλοιπα στο κάρτερ, τις λιγότερες φθορές στον χώρο καύσης, τη χρήση σε πολύ υψηλές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες του κινητήρα και το χαμηλό σημείο εξάτμισης που σημαίνει μικρότερη κατανάλωση και μεγαλύτερη αντοχή στην οξείδωση με αποτέλεσμα να μεσολαβεί μεγαλύτερο διάστημα μεταξύ των αλλαγών. Επίσης διατηρούν σταθερή τη λιπαντική μεμβράνη και οι μεγάλες θερμοκρασίες δεν αλλοιώνουν το ιξώδες τους.

Τα ημισυνθετικά λιπαντικά αυτοκινήτου, που είναι ορυκτέλαια παραφινικής βάσης επεξεργασμένα ώστε να έχουν χημική σύνθεση σχεδόν όμοια με αυτήν των συνθετικών.

Τα ανακυκλωμένα λιπαντικά αυτοκινήτου που προέρχονται από χρησιμοποιημένα λάδια που καθαρίζονται και θερμαίνονται σε υψηλή θερμοκρασία για να ανακτήσουν τα χαρακτηριστικά τους και αναμειγνύονται με καινούργια λάδια και ειδικά πρόσθετα. Ο βαθμός απόδοσης του ανακυκλωμένου λιπαντικού φτάνει το 70% σε σχέση με το μη ανακυκλωμένο.