Κοινωνική υπευθυνότητα & Ασφάλεια προς το Περιβάλλον

Ασφάλεια και Περιβάλλον

Έχοντας επίγνωση των ευθυνών και υποχρεώσεών μας προς όλο το κοινωνικό σύνολο, όλα τα εμπλεκόμενα μέλη του επαγγελματικού χώρου μας, έχουμε δεσμευτεί και τηρούμε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές.

Η συμμετοχή του προσωπικού στα επιτεύγματα της εταιρείας, συνδέεται άμεσα με τις αρχές και τις πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία μας, σε ότι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της. Δεν είναι συνεπώς τυχαίο ότι βραβευτήκαμε το 2011, ως το καλύτερο κατάστημα εξυπηρέτησης πελατών της ΕΚΟ.

Μπαίνοντας δυναμικά στον τομέα των Πιστοποιήσεων, καταφέραμε και αποκομίσαμε τα οφέλη από την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης ποιότητας, μέσω ενός από τους πιο αναγνωρισμένους φορείς στον κλάδο του, την εταιρία Lloyd’s.
Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες σεβόμενοι πάντα τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

Κοινωνική Υπευθυνότητα και συνεισφορά

Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια ενός οργανισμού ή μίας επιχείρησης, καθώς είναι οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Οφείλουμε επομένως να αναγνωρίζουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Απέναντι στους ανθρώπους…

Στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε, είναι υποχρέωση όλων μας να υπάρχει ευαισθητοποίηση προς τις ευπαθείς ομάδες, δείχνοντάς τους το «ανθρώπινο» πρόσωπό μας.

Με ευαισθησία και με έντονο συναίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, βοηθάμε σε όλη τη διάρκεια του χρόνου κρατικούς φορείς, ιδρύματα, συλλόγους κλπ. με χορηγίες που βοηθούν το έργο των συνανθρώπων μας, προς άτομα που χρήζουν ανάγκης αλλά και έμπρακτης συμπαράστασης από όλους μας.