Διαχωριστήρες πετρελαίου

Ως πρωτοπόρος στο χώρο των καυσίμων, καινοτομεί και διαθέτει διαχωριστήρες πετρελαίου, τους μοναδικούς που υπάρχουν σήμερα σε όλη την Ελλάδα σε πρατήριο υγρών καυσίμων,  συμβάλλοντας έτσι με το δικό της τρόπο στη προστασία του περιβάλλοντος, τη σωστή λειτουργία και προστασία του κινητήρα αλλά και με την μείωση εκπομπής ρύπων. Οι διαχωριστές νερού- ξένων υλών/πετρελαίου μπορούν να αποβάλουν το νερό σε πολύ υψηλά ποσοστά από το πετρέλαιο προστατεύοντας τα ευαίσθητα μέρη του συστήματος τροφοδοσίας από οξείδωση.

Με τον διαχωριστήρα παρατείνετε την διάρκεια ζωής της μηχανής σας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την πιθανότητα βλάβης κ στην συνέχεια επισκευή, των αντλιών σας. Τα περισσότερα από τα στερεά σωματίδια που υπάρχουν στο καύσιμο διαχωρίζονται προτού αυτά φτάσουν στο φίλτρο. Με αυτό τον τρόπο κερδίζετε σε κόστος καθώς η αλλαγή φίλτρου παρατείνεται αρκετά. Επίσης ένας ακόμα παράγοντας είναι η πρόσθεση επιπλέων χαρτιού στο φίλτρο, έχοντας σαν αποτέλεσμα την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του.