Διαχωριστήρας πετρελαίου

oil-seperator
Έχοντας ως γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον και την καλύτερη προστασία του κινητήρα, καινοτομoύμε και τοποθετούμε σε κάθε πρατήριο, διαχωριστήρα πετρελαίου, ο οποίος αφαιρεί από το καύσιμο υγρασία οποιαδήποτε μορφής ξένη ύλη και λοιπά κατάλοιπα με αποτέλεσμα την καλύτερη καύση του κινητήρα, εξασφαλίζοντας έτσι οικονομία στη κατανάλωση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα, και λιγότερους ρύπους για το περιβάλλον.

Έτσι με χαρά λέμε ότι έχουμε το ΤΕΛΕΙΟ καύσιμο!