‘Οροι Χρήσης της BonusCard

 

1. Η κάρτα που έχετε στην κατοχή σας ονομάζεται “Bonus Card”.  Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της ΚΑΎΣΙΜΑ ΧΑΝΊΩΝ και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέφει μόλις του ζητηθεί.

 

2. Η κάρτα είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται.  Ο χρήστης της έχει την υποχρέωση να την φυλάσσεται και θα τη διατηρεί σε καλή κατάσταση.

 

3. O κάτοχος δικαιούται να συναλλάσσεται με όλα τα πρατήρια ή/ και επιχειρήσεις που δέχονται την Bonus Card για την απόκτηση αγαθών, με βάση πραγματκές και μόνο συναλλαγές. Η κάρτα έχει μόνο τοπική ισχύ. Η χρήση της συγκεκριμένης κάρτας γίνεται στα πρατήρια της Καύσιμα Χανίων Ε.Π.Ε. που έχουν την ειδική σήμανση και σε λοιπά καταστήματα με το λογότυπο και το σήμα Βonus Card.

 

4. O κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως και γραπτά στη Καύσιμα Χανίων Ε.Π.Ε τυχόν αλλαγή διεύθυνσης ή λοιπών στοιχείων που δήλωσε, διαφορετικά η Καύσιμα Χανίων Ε.Π.Ε δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας και/ ή διακοπής της επικοινωνίας.

 

5. Το Πρόγραμμα αυτό δεν θα ισχύει σε περίπτωση δικαστικής απαγόρευσης του πελάτη. Εξάλλου, η Καύσιμα Χανίων δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση και να ακυρώσει την κάρτα εάν ο κάτοχος παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, ή εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας και ακύρωσης της κάρτας, ο κάτοχος υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη χρήση της και να την επιστρέψει στη Καύσιμα Χανίων Ε.Π.Ε. Η Καύσιμα Χανίων Ε.Π.Ε.  δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα σύμβαση μόνο για σπουδαίο λόγο.

 

6. O κάτοχος της κάρτας οφείλει να ελέγχει, μετά από κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που παραλαμβάνει από τον πρατηριούχο. H Καύσιμα Χανίων δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς τον κάτοχο για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή καταστημάτων που συνεργάζονται στο Πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική αποζημίωση του.

 

 

7. O κάτοχος πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εταιρεία Καύσιμα Χανίων Ε.Π.Ε γραπτώς ή μέσω διαδικτύου σε περίπτωση που η κάρτα κλαπεί, απομαγνητισθεί, καταστραφεί ή χαθεί.  Σε περίπτωση που η χρήση της γίνει παράνομη ή αντικανονική ευθυνόμενος είναι ο κάτοχος για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει μέχρι την από μέρους του ειδοποίηση. Οι πόντοι που έχει συγκεντρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή ο κάτοχος, αυτόματα μεταφέρονται στην καινούργια του κάρτα. Στη συνέχεια, οφείλει να παραδώσει την κάρτα κομμένη σε οποιοδήποτε πρατήριο της Καύσιμα Χανίων Ε.Π.Ε.

 

8. O κάτοχος μπορεί να ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του site “www.kausima-chanion.gr”  για την  κίνηση του λογαριασμού του.  Η υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο καθημερινά. Η Καύσιμα Χανίων Ε.Π.Ε διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τον πελάτη και με άλλα μέσα για το σύνολο των πόντων του λογαριασμού του. O πελάτης θα μπορεί να ελέγχει το σύνολο των πόντων του, μέσω των σχετικών αποδείξεων που θα παραλαμβάνει μετά το πέρας κάθε συναλλαγής.

 

9. Ο πελάτης θα παραλαμβάνει άμεσα την Bonus Card μέσω των πρατηρίων μας, με την επαρκή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.  O κάτοχος θα μπορεί να εξαργυρώσει τους πόντους του εφ’ όσον έχει γίνει η ηλεκτρονική καταχώριση των Προσωπικών του Δεδομένων, όπως αυτά εμφανίζονται στην αίτηση που θα έχει συμπληρώσει.

 

10. H απόκτηση των πόντων θα καταγράφεται ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού λογισμικού, το οποίο παρακολουθεί τις συναλλαγές του προγράμματος.  Η Καύσιμα Χανίων Ε.Π.Ε έχει τη διακριτική ευχέρεια να μεταβάλλει το σύστημα αντιστοίχησης πόντων σε κάθε προϊόν ή/ και να προσθέτει/ αφαιρεί προϊόντα.  Το σύνολο των πόντων που αντιστοιχούν σε κάθε πελάτη θα είναι διαθέσιμο με την ημέρα συναλλαγής.

11. Σε περίπτωση που οι πόντοι έχουν αποκτηθεί με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με την παραπάνω διαδικασία, η Καύσιμα Χανίων Ε.Π.Ε. θα διατηρεί το δικαίωμα να τους απορρίψει χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.

 

12. Τα προϊόντα αποκτούνται μόνο με τη συμπλήρωση του αριθμού των πόντων που απαιτούνται. Για την παραλαβή του δώρου ο πελάτης θα πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε απαραίτητο στοιχείο ταυτοποίησης του ζητηθεί από τον πρατηριούχο.

13. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος επισκεφθεί ένα από τα καταστήματα μας  για να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή, χωρίς να φέρει την κάρτα του, τότε δεν θα μπορεί να αποκτήσει πόντους της συναλλαγής του.

 

14. O κάτοχος δεν μπορεί να «αγοράσει» πόντους με τη χρήση μετρητών.  Εξαργύρωση πόντων πραγματοποιείται μόνο με τα προϊόντα που υπάρχουν διαθέσιμα στα καταστήματα.

17. Επίσης, ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί και αποδέχεται ότι:

A) Η Καύσιμα Χανίων Ε.Π.Ε. θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του, στα πλαίσια της μεταξύ τους συναλλακτικής σχέσης και για γενικότερους σκοπούς marketing. B) Η Καύσιμα Χανίων Ε.Π.Ε.  εξουσιοδοτείται με την παρούσα, από τον κάτοχο της κάρτας, να διαβιβάζει τα Προσωπικά του Δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρείες του Ομίλου σε χώρες εντός ή εκτός της E.E. (εφ’ όσον τούτο γνωστοποιηθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και ληφθεί έγκριση αν αυτό απαιτείται) και εφ’ όσον τούτο επιβάλλεται για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης. Η Καύσιμα Χανίων Ε.Π.Ε. έχει στην περίπτωση αυτή την ευθύνη για τη δέσμευση των συνεργατών της σε σχέση με την κατά τον Νόμο απαιτούμενη προστασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων.

 

18. Η Καύσιμα Χανίων Ε.Π.Ε.  διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κάρτες “Bonus Card” οι οποίες είναι ανενεργές για χρονικό διάστημα πέραν του έτους, καθώς και να διαγράψει τους πόντους που αντιστοιχούν σε αυτές.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών Bonus Card

“Αίτηση για έκδοση νέας Bonus Card”

Site:  www.kausima-chanion.gr e-mail: bonuscard@groupk.gr